Tư vấn xây lắp trạm xăng dầu

Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy; không lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất, trong hoặc dưới các gian bán hàng; xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3m; bể chứa được lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể…

Ngày 18/6/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT, trong đó đáng chú ý là những quy định về bể chứa và cột bơm xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Công Thương quy định bể chứa của cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện như: Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy; không lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất, trong hoặc dưới các gian bán hàng; xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3m; bể chứa được lắp đặt dưới mặt đường xe chạy phải áp dụng các biện pháp bảo vệ kết cấu bể… Bên cạnh đó, cột bơm xăng dầu phải được đặt tại các vị trí thông thoáng và đặt trên đảo bơm; đảo bơm phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất 0,2m; đấu đảo bơm phải cách cột bơm ít nhất 0,5m…

Đồng thời, bế chứa và cột bơm xăng dầu đều phải cách nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa là 18m; cách các công trình công cộng (trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và trung tâm thương mại) là 50m. Riêng cửa hàng xăng dầu được trang bị hệ thống chữa cháy cố định hoặc bán cố định thì khoảng cách tối thiểu là 25m; và nếu có đồng thời hệ thống thu hồi xăng dầu thì khoảng cách tối thiểu là 17m.

Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện chung sau: Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy; chiều rộng một làn xe dành cho xe ra, vào nhập hàng và mua hàng không nhỏ hơn 3,5m; bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường; cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín bằng vật liệu không cháy, có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2013.

< Trở lại

Bài viết liên quan